Kontakt / CV

GStenberg AB

Gunnar Stenberg

Tel: 072-745 12 22

gunnar@gstenberg.com

Med 40 år i branschen som entreprenör och som konsult känner jag mig väl förtrogen med vad som krävs för att få ett projekt i hamn på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt, med rätt kvalitet och i rätt tid. För mig handlar det om att vara öppen, smidig, ha en positiv inställning och att, när det gäller, samordna, leda och styra.

Resultatet är projekt som blir klara i tid till rätt kostnad.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta i tidiga faser, i många olika projekt. Jag har varit flitigt involverad i kvalitets- och miljöfrågor. Jag medverkade redan på 90-talet när SIAB Anläggning, som det första entreprenadföretaget, blev certifierat.

Henrik Lamberthz

Tel: 070-755 31 30

henrik@gstenberg.com

Med tidigare anställningar som både entreprenör och beställare har jag styrkan att behärska ett projekts alla faser; från tidiga skeden med planarbete och projektering vidare fram till färdig produkt. Bakgrunden från både privat och offentlig sektor, i olika roller såsom platschef och projektledare, ger mig en bred erfarenhet och förmåga att leda projekt med alla intressenters bästa för ögonen.

Variationen av projekt sträcker sig från mindre ombyggnader av busshållplatser till gång- och cykelvägar eller gator för nya bostadsområden till stora komplexa infrastrukturprojekt i Stockholm med SL och Trafikverket som beställare.

Jag är lugn, noggrann och metodisk i mitt sätt att arbeta och tror att samverkan och prestigelöshet är vägen till framgångsrika projekt


Vi utbildar oss fortlöpande inom entreprenadjuridik, exempelvis LOU, AB, ABT och andra tekniska kurser.

Vidareutbildning även  inom AMA och MER för Anläggningsbranschen

Pågående projekt:

 

Ebbepark: Projektledning av Utbyggnad av allmänna gator inom Ebbepark i Linköping.

 

CAVO:OK.: Projekteringsledning av ledningar och vägar till nytt flygtekniskt centrum i Linköping


Paradisgatan: Utbyggnad av gator inom Vallastaden.


Vikingstad- Bankeberg: Utbyggnad av gator och ledning Etapp 2 

 

 

Adress:

GStenberg AB

Skyttegatan 2c

582 30 Linköping

Copyright ©  All Rights Reserved