Kontakt / CV

Med över 40 år i branschen som entreprenör och som konsult känner jag mig väl förtrogen med vad som krävs för att få ett projekt i hamn på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt, med rätt kvalitet och i rätt tid. För mig handlar det om att vara öppen, smidig, ha en positiv inställning när det gäller, samordna, leda och styra.

Resultatet är projekt som blir klara i tid till rätt kostnad.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta i tidiga faser, i många olika projekt. Jag har varit flitigt involverad i kvalitets- och miljöfrågor. Jag medverkade redan på 90-talet när SIAB Anläggning, som det första entreprenadföretaget, blev certifierat enligt Iso 9001.

Camino Consulting AB

Vi förstärker, förnyar och rustar oss för framtiden.


Tillsammans med Andreas Bladh och Henrik Lamberthz har vi startat ett nytt konsultföretag med samma inriktning.

Mer information hittar ni på www.camcon.se


Nya projekt och nya avtal kommer numera att tecknas av Camino Consulting AB


GStenberg AB kommer fullfölja pågående projekt och avtal så länge avtalen och projekten pågår.


Ni hittar oss på samma adress som tidigare.

Skyttegatan 2c i Linköping


Kontakt:

Andreas Bladh 070-108 92 31  andreas@camcon.se


Henrik Lamberthz 070-755 31 30 henrik@camcon.se


Gunnar Stenberg 072-745 12 22  gunnar@camcon.se
Pågående projekt:

 

Djurgården: Byggledning för nytt exploateringsområde för bostäder med utbyggnad av gator och ledningar.


Ekängen Näsby: Byggledning för nytt exploateringsområde för byggnation av bostäder och park.


Ebbepark: Projektledning av Utbyggnad av allmänna gator inom Ebbepark i Linköping.


Cavok: Byggledning för utökning av industriområde för flygteknisk verksamhet.


Norrberga: Byggledning  vid färdigställande av gator och allmän platsmark i Sturefors.


Folkungavallen: Byggledning i samband med exploatering av gator och ledningar för nytt bostadsområde samt ny Simhall i Linköping


Motala Ravinen; Tillgänglighetsanpassning i naturreservat


Lekplatser: Ombyggnad av Lekplatser i Ekholmen, Johannelund och Skäggetorp.


 

 

 


Adress:

GStenberg AB

Skyttegatan 2c

582 30 Linköping