Kvalitet och miljö

Ledningssystem.

Vårt kvalitets och miljösystem är upprättati i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Vi skall i vårt dagliga arbete ständigt förbättra verksamheten för att uppfylla samhällets, kunders och övriga intressenters krav. Vi bedriver miljöarbete på ett metodiskt, målstyrt och förebyggande sätt för att ständigt minska miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy

GStenberg ska erbjuda konsulttjänster som kännetecknas av hög kvalitet och kompetens med bra rutiner samt vara engagerade och ha stor lokal tillgänglighet.

Vår kvalitetsarbete är grundläggande i vår utveckling för att ständigt förbättra företaget och våra kunders behov


Miljöpolicy

GStenberg ska erbjuda tjänster och lösningar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Vårt mål är att minimera miljöpåverkan genom att övervaka att byggandet sker enligt projekterade handlingar och fastställda kontrollplaner.

Vi ska fortlöpande utveckla vårt arbete så att kundens och samhällets miljökrav tillgodoses i uppdragen